Friskvårdsföreläsning

Här på hundvården håller jag i gruppföreläsningar i friskvård. Friskvård innefattar allt som aktivt hjälper en individ att förbli frisk. Hit hör förebyggande behandlingar som hygien, mental och fysisk träning och kosthållning. Friskvården ser vi som ett viktigt komplement då det minskar hundens risk för skada och ohälsa. Många djurägare har insett vikten av att redan tidigt underhålla hundens fysik, dels för att hunden ska må bättre, kunna prestera bättre men framför allt förebygga skador. Inom friskvården finns det fler kategorier, dels förebyggande undersökningar, förebyggande träningar, behandlingar (till exempel massage) och kosthållning. Genom att lära sig att utifrån individens förutsättningar målinriktat fysträna sin hund och förebyggande underhålla muskulaturen kan man uppnå oanade resultat.