Djurkommunikation

En djurkommunikatör är någon som jobbar med att kommunicera med olika djur, och detta kan ske både genom fysiskt möte och på distans. Vid ett fysiskt möte kommer ofta djurkommunikatören hem till den familj som önskar få hjälp, där djuret finns i sin hemmiljö och där den förhoppningsvis också känner sig som mest trygg.

Djurkommunikatören tar kontakt med djuret telepatiskt, och ber först om tillåtelse att få prata med det. Om djuret visar att det går bra, sker en kommunikation med djuret via exempelvis bilder som djurkommunikatören får från djuret. Av respekt för djuret brukar man få låta det kommunicera det djuret vill och känner för först, innan man börjar ställa de eventuella frågor som djurägaren har.

Innan kommunikationen börjar med djuret brukar djurkommunikatören vilja veta vad djuret heter, hur gammalt det är och hur länge ägaren har haft det. Djurkommunikatören brukar dock inte vilja ha så mycket mer information än så. En session brukar vara omkring 1-1,5 timmar.

Djurkommunikatörer kan också kommunicera med djuren på distans, då kommunikationen sker via telepati och därmed inte är beroende av fysiska avstånd. Djurkommunikatören brukar då behöva information om bland annat djurets namn och ålder, samt en bild på djuret där ögonen är väl synliga. Detta skickas vanligen till djurkommunikatören via mail eller post.

Alla djurkommunikatörer får information på olika sätt. De talar bara om vad vi behöver veta just nu. Ett djur som fått kommunicera blir oftast harmonisk efteråt då det blivit sedd och fått uttryckt sig.

Djurkommunkation som används i vardagen är ett sätt att lära känna sitt djur bättre och få en bättre kontakt, ökad förståelse.