Massage

Massage är en gammal behandlingsmetod för mjukdelar som är uppskattad av såväl människor som hundar. Genom att bearbeta mjukdelarna med händerna kan man uppnå fantastiska resultat med hundens muskulatur. Behandlingen gör att man får ökad cirkulation, mjukar upp vävnaden och öka eller bibehålla smidighet och rörlighet i mjukdelarna vilket i sin tur befrämjar ledernas rörlighet och funktion.
Andra effekter av massage är att slaggprodukters transport ut påskyndas, blodtrycket sänks men inte allra minst ger ett välbefinnande och verkar avstressande.
massage